Povinné čipování od 1.1.2020

POZOR od 1.1.2020
- chovatel je povinnen zajistit, aby byl pes očkován proti vzteklině
- !! očkování psa proti vzteklině je platné jen tehdy, je-li pes označen čipem!!
- chovatel je povinnen mít číslo čipu uvedené v očkovacím průkazu
 
Čipování provádím a  Vašeho psa registruji do registru Komory veterinárních lékařů, kam mají přístup veterinární lékaři. Zároveň je žádoucí mít svého psa ještě v jednom z mezinárodních registrů ( provádí majitel sám).