Povinné čipování od 1.1.2020

Novela Veterinárního zákona ukládá novou povinnost. Od 1.1.2020 je každý chovatel povinnen mít svého psa načipovaného. Pokud tak neučiní, pes nemá ze zákona platné očkování proti vzteklině. Tedy je nutné mít psa označeného čipem do tohoto data. Čipování je injekční aplikace mikročipu pod kůži, není nijak bolestivá a provádím ji bez objednání.
Používám kvalitní čipy značky BackHome, kde je registrace zdrarma.
Vaš pes je pak snáze dohledán v případě útěku, odcizení či pojistné události.