POHOTOVOSTNÍ PŘÍPLATEK

Pohotovostní příplatek 500 Kč účtuji po ordnační době (tedy večer), o víkendech a svátcích.